Auteursrecht in de praktijk

Roerende voorheffing op inkomsten uit auteursrecht

Een belangrijk aspect van de behandeling van auteursrechten in België betreft de fiscaliteit: op inkomsten uit auteursrechten heft men roerende voorheffing.


Roerende inkomsten

Inkomsten uit auteursrechten vallen onder een afzonderlijk regime. Sinds 2008 worden ze als roerende inkomsten beschouwd (art. 17, §1, 5° WIB 92).

Roerende voorheffing

Het betreft in eerste instantie de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten. Daarnaast betreft het ook wettelijke en verplichte licenties, zoals bedoeld in de Auteurswet en de naburige rechten. Ook inkomsten zoals bedoeld in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht komen in aanmerking.Bovendien – en dit kan misschien verrassen – bepaalt de wet dat deze inkomsten als roerend inkomen beschouw worden, ook al worden ze in het kader van een beroepsactiviteit verkregen (art. 37, 1e en 2e lid W.I.B. 92).De roerende voorheffing voor deze categorie roerende inkomsten bedraagt op vandaag nog steeds 15% (art. 171, 2°bis WIB 92).

Auteurs die van dit voordelige regime gebruik wensen te maken, moeten echter rekening houden met een aantal beperkingen en risico’s. Dat kan je lezen in een andere blogpost.

Download de whitepaper over auteursrechten voor accountants.

In onze whitepaper belichten we auteursrechten vanuit een juridisch, economisch en fiscaal perspectief en proberen zo de belangrijkste vragen die in de praktijk rijzen, op een begrijpelijke manier te beantwoorden.

Ontdek onze oplossing voor eenmanszaken.

Als creatieve freelancer kun je gemiddeld 25% netto meer verdienen via een vergoeding voor auteursrechten.


Nieuwsgierig en vooral een brandend verlangen om eraan te beginnen? Schrijf je in voor een online infosessie waar we al jouw vragen beantwoorden.

Auteursrecht in de praktijk
Deze blog is een initiatief van Creative Shelter. Omdat wij niets liever dan je correct in te lichten en door het administratieve moeras van vergoeding uit auteursrecht te loodsen. Let wel, wij zijn geen accountantskantoor. Creative Shelter is geen accountantskantoor. Deze blog is dus louter informatief en kan niet gelden als een sluitend of sturend boekhoudkundig advies.