Auteursrecht in de praktijk

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van:

 

  • Uitvoerende kunstenaars  of personen die een werk voor een publiek brengen via een uitvoering of een opvoering. Denk aan zangers, acteurs, ballerina’s, muzikanten, regisseurs,…

 

  • Producenten van fonogrammen of films. Zij beschikken over het naburig recht op de eerste vastlegging van het geluid en/of beeld op een drager.

 

  • Omroeporganisaties zoals de openbare omroep of commerciële omroepen als VTM of Vier hebben een exclusief recht op hun uitzendingen.

 

Uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen zich niet verzetten tegen het publieke gebruik van hun repertoire, maar ze ontvangen hier wel een billijke vergoeding voor.

 

Het zijn de gebruikers die de rekening betalen. Beheersmaatschappijen zoals SabamSofam of deAuteurs innen de gelden en betalen ze uit.

Download de whitepaper over auteursrechten voor accountants.

In onze whitepaper belichten we auteursrechten vanuit een juridisch, economisch en fiscaal perspectief en proberen zo de belangrijkste vragen die in de praktijk rijzen, op een begrijpelijke manier te beantwoorden.

Ontdek onze oplossing voor eenmanszaken.

Als creatieve freelancer kun je gemiddeld 25% netto meer verdienen via een vergoeding voor auteursrechten.


Nieuwsgierig en vooral een brandend verlangen om eraan te beginnen? Schrijf je in voor een online infosessie waar we al jouw vragen beantwoorden.

Auteursrecht in de praktijk
Deze blog is een initiatief van Creative Shelter. Omdat wij niets liever dan je correct in te lichten en door het administratieve moeras van vergoeding uit auteursrecht te loodsen. Let wel, wij zijn geen accountantskantoor. Creative Shelter is geen accountantskantoor. Deze blog is dus louter informatief en kan niet gelden als een sluitend of sturend boekhoudkundig advies.