Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

De fiscale regeling voor auteursrechten: alles over de overgangsregeling

Vragen over de hervorming van de fiscale regeling voor auteursrechten? We vatten de belangrijkste elementen voor jou samen. Van de beslissingen voor de IT-sector tot de nieuwe verdeelsleutel.

Leestijd
minuten
Auteur
Creative Shelter
Auteursrechten
Fiscaliteit
Inhoudstafel
Ben jij geïnteresseerd in meer Creative Shelter?
Volg hier een infosessie

Dankzij die verduidelijking en andere verbeteringen in de regelgeving is er nu een helder kader voor adviesverlening over de fiscale behandeling van auteursrechten. We vatten de belangrijkste elementen hieronder samen.

De IT-sector valt sinds 2024 officieel buiten het regime voor auteursrechten

Er was nog even twijfel over, maar op 16 mei 2024 bevestigde het Grondwettelijk Hof dat software uitgesloten werd uit het toepassingsgebied voor auteursrecht. Inkomsten uit auteursrechten op computerprogramma’s worden gezien als beroepsinkomsten en niet meer als roerende inkomsten, waarop een lager belastingstarief geldt.De uitsluiting geldt voor specifieke werken, zoals broncode en voorbereidende werken. Al het grafisch werk dat bij software komt kijken - zoals UX/UI-design of game-ontwerp, komt wél nog in aanmerking voor een vergoeding in auteursrechten.Het persbericht van het Grondwettelijk Hof over het arrest (waarin het Hof oordeelt dat het niet strijdig is met het gelijkheidsbeginsel om IT-developers uit te sluiten van het fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten) lees je hier.

Wanneer kom je in aanmerking voor een auteursvergoeding?

 • Stap 1: je maakt een werk dat beschermd is door het auteursrecht
  In de wet wordt verwezen naar de algemene definitie van werken van letterkunde. Dat houdt in dat alle werken die concreet en origineel zijn, in aanmerking komen.
 • Stap 2:
  Je kent de rechten op die werken toe aan een derde met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijk gebruik ervan.
 • Stap 3:
  - Je beschikt over een ‘kunstwerkattest’ (lees: kunstenaarsstatuut) 
  - of je kent je rechten toe aan een derde voor de mededeling aan het publiek, voor openbare opvoering of voor reproductie.

Kan je die puntjes alledrie afvinken? Dan kom je waarschijnlijk nog steeds in aanmerking om gebruik te maken van het gunstregime. Eigenlijk komen dus bijna alle situaties waarin je (in opdracht) originele werken van letterkunde maakt én aan je klant rechten toekent zodat je klant het werk kan exploiteren (meedelen aan het publiek, reproduceren …) in aanmerking.

Check of jij in aanmerking komt voor een auteursvergoeding met onze Kom ik in aanmerking-test!

De verdeelsleutel: eerst 60/40, daarna 70/30

Nieuw in de wet: de verdeelsleutel voor wat we ‘gemengde facturen’ noemen. Dat zijn facturen die opgesplitst zijn in beroepsinkomen en auteursrechten.Die verdeelsleutel wordt vastgeklikt op 70% vergoeding voor dienstverlening en 30% voor de vergoeding voor de toekenning van de auteursrechten. Die 70/30-verdeelsleutel gaat niet meteen van kracht, eerst is er een overgangsperiode:

 • Sinds 1 januari 2024 ligt de verhouding vast op minimum 60% beroepsinkomen en maximum 40% auteursrechten.
 • Vanaf 1 januari 2025 wordt de verhouding verankerd in de wet naar minimum 70% beroepsinkomen en maximum 30% auteursrechten.

Krijg je een vergoeding enkel voor het toekennen van je rechten - dat noemen we hergebruik, dan geldt de verdeelsleutel niet en blijft de vergoeding 100% een vergoeding voor auteursrechten.

Het jaarlijkse maximum

De jaarlijkse maximumvergoeding die je kan ontvangen voor auteursrechten blijft behouden: alle inkomsten uit de toekenning van auteursrechten die hoger zijn dan € 73.070* per jaar worden belast als beroepsinkomsten.*Maximum voor inkomstenjaar 2024

Het absolute maximum over 4 jaar

Naast het jaarlijkse maximum geldt er ook een absoluut maximum van gemiddeld € 73.070* aan inkomsten uit auteursrechten per jaar (bekeken over 4 jaar vanaf 1 januari 2023).Zit je over dit maximum? Dan kan je het volgende jaar geen gebruik maken van het fiscaal regime voor auteursrechten.

*Maximum voor inkomstenjaar 2024

Een positieve ontwikkeling dus!

Dat de fiscale regeling voor auteursrechten verduidelijkt is, is positief voor zowel creatieve makers als belastingadviseurs: er is nu een helder kader en er zijn duidelijke criteria. Zo wordt de fiscale behandeling van auteursrechten meer transparant en voorspelbaar. Heb je vragen over de regeling rond auteursrechten? Bij Creative Shelter is het auteursrecht onze uitgesproken expertise. Wij staan klaar met antwoorden.

Kom jij in aanmerking?

Ben jij een creatieve maker? Dan is jouw werk waarschijnlijk beschermd door het auteursrecht. En dat kan jou gemiddeld zo’n 25% extra inkomsten opleveren. Netto.

Te mooi om waar te zijn? Nee, alleen te mooi om te laten liggen.

Bekijk andere artikels 
zoals deze

Auteursrechten
Eenmanszaken
Vennootschappen
Fiscaliteit

Vennootschap of eenmanszaak? Vergeet de auteursrechten niet!

Houd jij rekening met auteursrechten bij wie twijfelt tussen een vennootschap of een eenmanszaak? Dat doe je best wel, want ze zijn fiscaal aantrekkelijk.

Lees meer
Auteursrechten
Eenmanszaken
Fiscaliteit

Minder belastingen op auteursrechten: hoe werkt dat precies?

Wie creatief werk levert, heeft recht op een vergoeding voor auteursrechten. Da’s voordelig, want zo’n auteursvergoeding wordt lager belast. We leggen je uit hoe dat zit.

Lees meer
Auteursrechten

Kom ik in aanmerking voor een auteursvergoeding?

Auteursrecht is niet alleen voor schrijvers, muzikanten en zo. Ook als copywriter, grafisch ontwerper, fotograaf … kan je recht hebben op een (fiscaal vriendelijke) auteursvergoeding.

Lees meer