Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Auteursrechtvergoeding onder fiscaal gunstregime

Aan de overdracht of toekenning van je auteursrechten aan een derde partij zijn interessante opportuniteiten verbonden voor de auteur.

Leestijd
minuten
Auteur
Creative Shelter
Auteursrechten
Fiscaliteit
Inhoudstafel
Ben jij geïnteresseerd in meer Creative Shelter?
Volg hier een infosessie

Wie auteursrechten overdraagt of toekent aan anderen, kan daar een fiscaal voordeel mee doen dankzij de auteursrechtvergoeding en het fiscale regime waaraan die onderworpen is.

Sinds 2008 worden de inkomsten uit auteursrechten, zoals verkregen uit de cessie of concessie van die rechten, geacht roerende inkomsten te zijn (art. 17, §1, 5° WIB 92).

Voor die inkomsten geldt een verlaagd belastingtarief.

De belasting op roerende inkomsten, de roerende voorheffing, bedraagt vandaag nog steeds 15% (art. 171, 2°bis WIB 92).

Je auteursrechten overdragen of toekennen, kan dus een duidelijk belastingsvoordeel opleveren in vergelijking met andere inkomsten zoals uit arbeid. Dat is des te meer het geval aangezien er ook geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn en ze ook niet aan een progressieve belastingvoet onderworpen zijn.

Natuurlijk heeft de wetgever hier een aantal grenzen aan gesteld waar je als auteur beter rekening mee kan houden. Zo is er onder meer een bovengrens bepaald en zijn er regels omtrent de verdeelsleutel tussen de inkomsten uit auteursrechten en de inkomsten uit prestaties. Er zijn ook een aantal risico’s en obstakels waar je als auteur beter rekening mee houdt. Wie er graag even de wetteksten bij neemt, kan dat hier doen.


Op zoek naar informatie over de hervorming van het auteursrecht? Op deze pagina lees je alles over het begrotingsakkoord.

Kom jij in aanmerking?

Ben jij een creatieve maker? Dan is jouw werk waarschijnlijk beschermd door het auteursrecht. En dat kan jou gemiddeld zo’n 25% extra inkomsten opleveren. Netto.

Te mooi om waar te zijn? Nee, alleen te mooi om te laten liggen.

Bekijk andere artikels 
zoals deze

Auteursrechten
Eenmanszaken
Vennootschappen
Fiscaliteit

Vennootschap of eenmanszaak? Vergeet de auteursrechten niet!

Houd jij rekening met auteursrechten bij wie twijfelt tussen een vennootschap of een eenmanszaak? Dat doe je best wel, want ze zijn fiscaal aantrekkelijk.

Lees meer
Auteursrechten
Eenmanszaken
Fiscaliteit

Minder belastingen op auteursrechten: hoe werkt dat precies?

Wie creatief werk levert, heeft recht op een vergoeding voor auteursrechten. Da’s voordelig, want zo’n auteursvergoeding wordt lager belast. We leggen je uit hoe dat zit.

Lees meer
Auteursrechten
Fiscaliteit

De fiscale regeling voor auteursrechten: alles over de overgangsregeling

Vragen over de hervorming van de fiscale regeling voor auteursrechten? We vatten de belangrijkste elementen voor jou samen. Van de beslissingen voor de IT-sector tot de nieuwe verdeelsleutel.

Lees meer