Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Het voordeel als je factureert via Creative Shelter.

Uitgebreider dan ooit, terug te vinden in het Craft-platform. Als je een factuur opstelt, zie je steeds het voordeel, door te factureren met Creative Shelter. Als je op het voordeel klikt, zie je hoe we precies tot dit bedrag komen.

Deze berekening houdt rekening met bepaalde variabele waarden (het bedrag van de factuur, wat je huidige vergoeding is, hoeveel je al factureerde dit jaar in auteursrechten, …) en een paar schattingen, zoals je personenbelastingen.

Berekening zonder Creative Shelter

Voordeel met Creative Shelter

Zie je het liever in concrete cijfers?

Stel, je factureert zonder Creative Shelter. 

Je factureert een bedrag aan je opdrachtgever. Het bedrag exclusief btw, dat zijn je beroepsinkomsten.

Je sociale bijdragen (20,5%) zijn als volgende aan de beurt. Dit moet je betalen en wordt berekend op het bedrag, na het betalen van je kosten.

En als laatste je personenbelastingen (+-20%). Deze worden berekend op het bedrag dat je overhoudt na het betalen van je kosten en sociale bijdragen.
Deze belasting is ‘progressief’, wat betekent dat hoe hoger je inkomsten zijn, hoe hoger het belastingpercentage zal zijn. Het uiteindelijke percentage ligt tussen 25% en 50%, maar meestal rond de 30%.

Na het afhouden van deze belasting kom je uit op je netto-inkomsten.

Of, je factureert via Creative Shelter, mét een vergoeding voor auteursrechten.

Het bedrag dat je factureert aan je opdrachtgever, exclusief btw, vormt de basis. Hier houden we eerst onze vergoeding af. Je huidige vergoeding kan je hier raadplegen.

Als volgende passen we de verdeelsleutel toe. Afhankelijk van de soort prestatie(s) die je factureerde, zal deze verschillen. Stel dat je factuur bestaat uit alleen creatieve prestaties, dan wordt de verdeelsleutel van 60/40 toegepast ( beroepsinkomsten/auteursrechten). Factureer je een hergebruik, onderaanneming of geen creatieve prestatie? Dan zal deze verdeelsleutel wat schuiven.

Beroepsinkomsten

Voor je deel beroepsinkomsten is dezelfde reguliere berekening van toepassing, net zoals hierboven.

Het gemiddelde belastingpercentage zal lager zijn, gezien je beroepsinkomsten ook verminderd zijn. We rekenen hier niet op een vast percentage van 30%, maar een percentage tussen 0% en 30%, afhankelijk van de verdeling van jouw specifieke factuur.

Het bedrag dat je overhoudt, is deel één van je netto-inkomen.

Vergoeding voor auteursrechten

Na het toepassen van de verdeelsleutel is dit het andere deel van je inkomsten, naast je beroepsinkomsten heb je ook een auteursvergoeding.

Afhankelijk van hoeveel je al factureerde dit jaar, wordt er rekening gehouden met de forfaitaire kosten die van toepassing zijn. Meer daarover, lees je hier.

Na rekening te houden met de forfaitaire kosten berekenen we de roerende voorheffing en houden we deze in. Dit bedrag storten wij door naar de fiscus, zelf hoef je niets meer te doen.

Het bedrag dat je nadien overhoudt, is deel twee van je netto-inkomen.

Nu beide scenario’s zijn toegelicht, vatten we het nog even samen. Als je zonder Creative Shelter werkt, vallen je volledige inkomsten onder beroepsinkomsten. Zo zal je meer sociale bijdragen en personenbelasting betalen, wat niemand leuk vindt (behalve de Belgische Schatkist).

Werk je met Creative Shelter, dan hou je er op het einde van de rit meer aan over. Zo zullen de inkomsten uit auteursrechten veel lager belast worden, maar ook de sociale bijdragen en personenbelasting zullen lager liggen, gezien je reguliere beroepsinkomen ook zal zakken doordat je een deel van je prestaties kan factureren als vergoeding in auteursrechten.

Zie je het liever met wat cijfers? 


Stel, je factureert een creatieve prestatie zonder Creative Shelter. 

 • Factuur klant: 1.000 euro exclusief btw aan je opdrachtgever
  • Kosten 20%, min 200 euro.
  • Je winst? 800 euro en de berekeningen gaan hierop verder.
  • Sociale bijdragen 20,5%, 164 euro.
  • Je belastbaar inkomen? Dat is 636 euro.
  • Belastingen, gemiddeld 30%, 190,80 euro.
  • Netto-inkomst? Je houdt 445,20 euro over.

Maar, factureer je via Creative Shelter, dan hou je het volgende over. 

 • Factuur klant: 1.000 euro exclusief btw aan je opdrachtgever
  • Vergoeding Creative Shelter: 9%, je houdt 910 euro over.
  • Verdeelsleutel 60/40: je factureert een volledig creatieve prestatie.
   • Je beroepsinkomen, 546 euro:
    • Kosten 20%, pro rata verdeeld, 120 euro
    • Je winst? 426 euro en de berekeningen gaan hierop verder.
    • Sociale bijdragen 20,5%, 87,33 euro.
    • Je belastbaar inkomen? Dat is 338,67 euro.
    • Belastingen, zo'n 12,8%, 43,35 euro.
  • Netto-inkomst, je houdt 295,32 euro netto over, van je beroepsinkomen.
  • Je vergoeding voor auteursrechten, 364 euro:
   • Kosten forfait van 50% (de eerste schijf), 182 euro.
   • Roerende voorheffing, 7,5% (start bij 7,5% en gaat tot 15%), 27,30 euro.

Netto-inkomst, je houdt 336,70 euro over, van je auteursvergoeding. Pas je daarop je werkelijke kosten nog eens toe van 80 euro, dan houd je 256,70 euro netto over.

Conclusie: je houdt netto 552,02 euro over als je factureert via Creative Shelter. Dat is 106,82 euro meer, wat wel al de moeite is. Anders gezegd, een voordeel van zo'n 24%.

Je factureert wel wat meer op jaarbasis. Goed nieuws, dan haal je er nog meer voordeel uit.

40% van je inkomsten wordt gunstig belast, en je sociale bijdragen lager zijn, alsook je personenbelasting. En dit allemaal omdat je een vergoeding voor auteursrechten ontvangt. Deze vergoeding telt niet mee bij het berekenen van je sociale bijdragen of
personenbelasting. Win-win!


Je bent aan het werk als creatieve freelancer, in bijberoep.
Dan is het zeker een goeie zet om een vergoeding voor auteursrechten te ontvangen.

Al je inkomsten uit je bijberoep worden belast, boven op de inkomsten uit je hoofdberoep. Deze inkomsten komen dus steeds in een hogere belastingschijf terecht, waardoor je er veel meer belastingen op moet betalen.

Ontvang je een deel van je inkomsten als een vergoeding voor auteursrechten, dan beperk je de som die belast wordt, en wordt een deel van jouw inkomsten belast aan 7,5 tot 15%

Je bent aan de slag in hoofdberoep, maar factureert gewoon wat minder op jaarbasis. De percentages in onze schatting zullen niet helemaal kloppen, je zal dus minder voordeel halen uit een besparing van de belasting op jouw beroepsinkomen, maar nog steeds een groot voordeel halen uit de fiscaal voordelige vergoeding voor auteursrechten.

Of je nu veel of iets minder factureert, het voordeel blijft en dat kan je nu zelf ontdekken in het Craft-platform. 

En wat met die kosten in je belastingen? Daar hebben we ook advies over en dat lees je hier! Je leest er alles over forfaitaire en werkelijke kosten, en waar je wat het best toepast in je personenbelastingen.