Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Passen jullie ook verwijlinteresten toe als mijn opdrachtgever te laat betaalt?

We willen vooral bijdragen aan een goede verstandhouding met je opdrachtgever en stellen ons daarom graag flexibel op. We sturen niet voor niets herinneringsmails uit.

Soms glippen facturen weleens door de mazen van het net, of staat het leven even in de weg, een herinneringsmail doet dan vaak al het nodige, de betaling bekomen.

Alleen in extreme gevallen overwegen we om verwijlinteresten aan te rekenen. In dat geval overleggen we dat uiteraard eerst met jou.
Maar eigenlijk moet het maar zelden zover komen, en zo hebben we het graag.