Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Wat is de fiscale fiche 281.45?

Zoals je zeker al zult weten, hangt de overdracht of het geven van een gebruiksrecht van je auteursrechten samen met een mooi fiscaal voordeel.

Voor de inkomsten die jij ontvangt, is je opdrachtgever verplicht om de fiche 281.45 op te stellen en jou te bezorgen. Die heeft je accountant nodig voor je belastingaangifte.


Voor je facturen via het Craft-platform treden wij, Creative Shelter, op als je opdrachtgever. De nodige fiche maken wij dan ook op en is eind februari beschikbaar in je profiel onder de tab ‘Documenten’ en hierna ook op jouw MyMinFin.

Naast deze fiche maken wij ook een detailrapport (samenvattende tabel) van al je betaalde facturen van het afgelopen boekjaar. Deze gegevens zijn de basis voor je fiscale fiche. 

Waarom houden jullie enkel rekening met de betaalde facturen van het afgelopen boekjaar? De aangifte van de roerende voorheffing vindt pas plaats eenmaal een factuur betaald is, vandaar.
Dat wil dus zeggen dat alleen facturen die tijdens het vorig boekjaar betaald zijn, opgenomen worden in de fiche. Facturen opgesteld in het vorige boekjaar, maar betaald in het huidige jaar, worden in het volgende jaar opgenomen op de fiscale fiche.

De kans bestaat dus dat er een verschil is tussen het bedrag op je fiche en het bedrag in jouw boekhouding. Dat verschil is te verklaren door de betaaldatum van je facturen.

 


Op je fiche vind je verschillende bedragen terug die later ook van belang zijn voor de aangifte van je personenbelastingen. Hieronder leggen we nog even uit waar je rekening mee moet houden.


De inkomsten uit auteursrechten. Dit bedrag moet je volledig opnemen in de aangifte van je personenbelasting. 


De ingehouden roerende voorheffing. Onder de roerende voorheffing (RV) vul jij (of je accountant) het bedrag in dat werkelijk is ingehouden en doorgestort naar de belastingdienst door Creative Shelter of andere opdrachtgevers. 

Dat bedrag vind je terug op de fiscale fiche 281.45, onder ‘totaal ingehouden roerende voorheffing’.


Een eventueel saldo aan te veel- of te weinig betaalde roerende voorheffing wordt achteraf verrekend met je personenbelasting.


De forfaitaire kosten. Bij het opmaken van de facturen en de berekening van de roerende voorheffing gaan we ervan uit dat de forfaitaire kosten worden toegepast. Het totaal aan afgetrokken forfaitaire kosten staat dus vermeld in de samenvattende tabel.

Om de forfaitaire kosten en de verschuldigde roerende voorheffing op een factuur te berekenen, houden we rekening met het totaal aan gefactureerde auteursrechten op de reeds opgemaakte facturen in het huidige boekjaar.
Omdat wij niet kunnen garanderen dat een factuur zal worden betaald in hetzelfde jaar dat een factuur is opgemaakt, is het mogelijk dat het totaal aan afgetrokken forfaitaire kosten bij het afsluiten van het jaar, niet overeenstemt met het totaal aan inkomsten door cessie/concessie van auteursrechten.

Aangeraden is dat je accountant dit nog eens herberekent, op basis van je totale inkomsten door concessie/cessie van auteursrechten. Indien nodig kan dit gecorrigeerd worden en zo correct ingevuld worden in je aangifte.

Kies je ervoor om de werkelijke kosten te bewijzen, dan kunnen die hier ook ingevuld worden, en kan je de berekening van de forfaitaire kosten achterwege laten.