Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.

Welke auteursrechten moet ik toekennen aan mijn opdrachtgever?

Als je een werk maakt voor een opdrachtgever, is het logisch dat die dat werk graag wil gebruiken, en misschien zelfs verspreiden, reproduceren of publiceren.

Aan de andere kant wil je misschien liever niet àl je rechten afstaan, bijvoorbeeld om te vermijden dat je werk wordt doorverkocht of wordt aangepast. Het is dan ook belangrijk om die afspraken duidelijk op papier te zetten.

Om je auteursrechten te kunnen verzilveren, moet je wel bepaalde rechten overdragen aan je opdrachtgever. Hoe je dat precies doet, kies je bij het opmaken van je factuur:

  • Bij een ‘cessie’ (lees: overdracht) draag je de auteursrechten op je werk over aan je opdrachtgever. Je bent dus niet meer de eigenaar van de rechten op je werk, en je mag je eigen werk dus in principe niet meer doorverkopen aan een derde partij, of zelf exploiteren. Het werk mag je natuurlijk wel gebruiken in je portfolio. 
  • Bij een ‘concessie’ (lees: gebruiksrecht) geef je een recht aan je opdrachtgever om je werk te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren of aan te passen, maar blijf je wel zelf eigenaar van je werk. Hier kan je nog beperkingen aan toevoegen. Bijvoorbeeld een beperking in de tijd (X jaar - voor een bepaalde campagne) of een beperking in territorium (enkel in België, Europa, …)