Auteursrechten eenvoudig uitgelegd

Als je zelf wil uitpluizen hoe je je auteursrechten verzilvert, word je gebombardeerd met tegenstrijdige informatie. De wetgeving en administratie is zo complex dat zelfs veel accountants zich er liever niet aan wagen. Gelukkig doen wij niets liever dan je door dat administratieve moeras te loodsen

Auteursrecht in de praktijk
Overdracht auteursrecht afstand of licentie

Werken met auteursrecht: afstand of licentie?

Wat is dat nu ‘de overdracht van mijn auteursrecht’? En als ik afstand doe, ben ik ze dan kwijt? In de praktijk valt het onderscheid tussen afstand of licentie soms moeilijk te maken. We gaan dieper in op de betekenis en het onderscheid tussen beiden.

Lees verder »
Belasting op auteursrechten aandachtspunten in de praktijk

Belasting op vergoedingen uit auteursrecht: aandachtspunten

Hoewel er dus duidelijk mogelijkheden zijn voor auteurs om hun inkomsten te maximaliseren aan de hand van hun intellectuele eigendom, stellen zich in de praktijk vaak problemen met de belasting op auteursrechten. Een en ander hangt ook af van het feit of we te maken hebben met een eenmanszaak of een venootschap.

Lees verder »
Wat zijn naburige rechten

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van volgende zaken:

Lees verder »
Wat zijn auteursrechten

Wat zijn auteursrechten?

Het auteursrecht is een bij wet geregeld exclusief recht dat makers van werken (“auteurs”) beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen al dan niet met dat werk mogen doen (Boek XI, Titel 5, Wetboek Economisch recht).

Lees verder »
Hoe onstaan auteursrechten

Hoe auteursrechten ontstaan

Auteursrecht ontstaat vanzelf, door het louter uitdrukken in een concrete vorm van het werk. Naar Belgisch recht is elk werk dus automatisch beschermd, zonder registratie of andere administratieve formaliteiten.

Lees verder »