Auteursrecht in de praktijk

Blog

Auteursrechten eenvoudig uitgelegd

Als je zelf wil uitpluizen hoe je je auteursrechten verzilvert, word je gebombardeerd met tegenstrijdige informatie. De wetgeving en administratie is zo complex dat zelfs veel accountants zich er liever niet aan wagen. Gelukkig doen wij niets liever dan je door dat administratieve moeras te loodsen

Auteursrecht in de praktijk
Auteursrecht. Wat is dat eigenlijk?

Auteursrecht. Wat is dat eigenlijk?

Het auteursrecht beschermt auteurs en hun werk en geeft hen controle over waar, door wie en hoe hun werk verspreid wordt. En met auteurs bedoelen we niet alleen schrijvers van boeken: ook als fotograaf, copywriter, grafisch ontwerper … ben je een auteur.

Lees verder »
Overdracht auteursrecht afstand of licentie

Werken met auteursrecht: afstand of licentie?

Wat is dat nu ‘de overdracht van mijn auteursrecht’? En als ik afstand doe, ben ik ze dan kwijt? In de praktijk valt het onderscheid tussen afstand of licentie soms moeilijk te maken. We gaan dieper in op de betekenis en het onderscheid tussen beiden.

Lees verder »
Belasting op auteursrechten aandachtspunten in de praktijk

Belasting op vergoedingen uit auteursrecht: aandachtspunten

Hoewel er dus duidelijk mogelijkheden zijn voor auteurs om hun inkomsten te maximaliseren aan de hand van hun intellectuele eigendom, stellen zich in de praktijk vaak problemen met de belasting op auteursrechten. Een en ander hangt ook af van het feit of we te maken hebben met een eenmanszaak of een venootschap.

Lees verder »
Wat zijn naburige rechten

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van volgende zaken:

Lees verder »
Hoe onstaan auteursrechten

Hoe auteursrechten ontstaan

Auteursrecht ontstaat vanzelf, door het louter uitdrukken in een concrete vorm van het werk. Naar Belgisch recht is elk werk dus automatisch beschermd, zonder registratie of andere administratieve formaliteiten.

Lees verder »
Auteursrecht in de praktijk
Deze blog is een initiatief van Creative Shelter. Omdat wij niets liever dan je correct in te lichten en door het administratieve moeras van vergoeding uit auteursrecht te loodsen. Let wel, wij zijn geen accountantskantoor. Creative Shelter is geen accountantskantoor. Deze blog is dus louter informatief en kan niet gelden als een sluitend of sturend boekhoudkundig advies.