Home Fiscaal Belasting op vergoedingen uit auteursrecht: aandachtspunten

Belasting op vergoedingen uit auteursrecht: aandachtspunten

by Creative Shelter
Published: Last Updated on 2 min. read

Hoewel er dus duidelijk mogelijkheden zijn voor auteurs om hun inkomsten te maximaliseren aan de hand van hun intellectuele eigendom, stellen zich in de praktijk vaak problemen met de belasting op auteursrechten. Een en ander hangt ook af van het feit of we te maken hebben met een eenmanszaak of een venootschap.

Daarom brengen we in dit artikel graag een aantal heikele punten rond belasting op auteursrechten onder de aandacht.

  • De cessie en de concessie van auteursrechten is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht. Dat wil zeggen dat er moet voorzien worden in een geschreven overeenkomst, dat er sprake is van een restrictieve interpretatie, dat er per exploitatiewijze afspraken gemaakt dienen te worden, enzovoort. We bespraken deze vereisten in detail in deze blogpost over de overdracht van auteursrechten.

  • De vergoeding voor de cessie en concessie moet men afzonderlijk begroten. Dat dit geen evidente oefening is mag blijken uit de verschillende (positieve en negatieve) uitspraken van de rulingcommissie. Een goed doordachte begroting op basis van de feitelijke en juridische omstandigheden van het dossier is cruciaal. Auteurs laten zich hiervoor best bijstaan door gespecialiseerde professionals met kennis ter zake.
  • Bij eenmanszaken kan men geen retroactieve toepassing maken. Daarom is vooruitziendheid bij creatie, cessie of concessie aangewezen, wil men optimaal gebruik maken van deze voordelige fiscale regeling.
  • Moeten de auteursrechten gefactureerd worden? En zo ja, hoe en wanneer? Welk BTW % geldt op auteursrechten? Allemaal vragen waarop je best op voorhand een antwoord klaar hebt.
  • Inkomsten uit auteursrechten zijn roerende inkomsten waarop een roerende voorheffingverschuldigd is. Het percentage forfaitaire kosten, dat in rekening gebracht mag worden, verschilt naarmate er meer roerende inkomsten zijn in een belastbaar tijdperk. De roerende voorheffing is een bronheffing en dient binnen de 15 dagen door de schuldenaar van de auteursrechten aan de fiscus aangegeven en betaald te worden.

Download de whitepaper over auteursrechten voor accountants

In onze whitepaper belichten we auteursrechten vanuit een juridisch, economisch en fiscaal perspectief en proberen zo de belangrijkste vragen die in de praktijk rijzen, op een begrijpelijke manier te beantwoorden.

Misschien ook interessant voor jou

Auteursrecht in de praktijk
Deze blog is een initiatief van Creative Shelter. Omdat wij niets liever dan je correct in te lichten en door het administratieve moeras van vergoeding uit auteursrecht te loodsen. Let wel, wij zijn geen accountantskantoor. Creative Shelter is geen accountantskantoor. Deze blog is dus louter informatief en kan niet gelden als een sluitend of sturend boekhoudkundig advies.